Werkwijze

In ons eerste gratis en vrijblijvende mail/ telefonisch contact zullen we kort bespreken wat jullie zorgvraag is en kunnen we globaal kijken waar ik mee kan helpen.  We maken gelijk een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt een half uur en is vooral bedoeld om elkaar te leren kennen en samen met jullie kind te kijken waar de behoefte ligt.

Wanneer jullie besluiten een traject te starten volgt een intakegesprek. In sommige gevallen is een intakegesprek prettig met jullie als ouders/ verzorgers alleen zodat we samen kunnen inventariseren wat belangrijk is en wat dieper in te gaan op de zorgvraag. Natuurlijk is het intake gesprek ook mogelijk in bijzijn van jullie kind.

Hoe en hoelang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren en niet helemaal te voorspellen. Meestal zullen we in mijn praktijk zijn of lekker buiten, maar wanneer gewenst ( en na overleg met de leerkracht)  kan ik op school komen.

Ieder traject heeft een kennismakingsgesprek, tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie.  Na iedere sessie praten we het laatste kwartiertje even over wat we gedaan hebben.

Wanneer er na het kennismakingsgesprek een traject volgt neem ik  de kosten van dit gesprek voor mijn rekening.

Wanneer er een individueel traject bij Hi Five wordt afgenomen, geldt een gereduceerde prijs voor eventuele groepsbijeenkomsten/ workshops/ ouderavonden.

We kunnen op ieder moment in het traject plannen bijstellen en aanpassen. Voel je vrij hier ook inbreng in te hebben. Alles is bespreekbaar.

Alles wat besproken wordt blijft onder ons. Wanneer ik in bepaalde omstandigheden zie dat het verstandig is dingen te delen met derden ( bijv. school/ huisarts) of inschat dat doorverwijzing noodzakelijk is, zal dit altijd in overleg met kind/ ouders en/ of verzorgers gaan.

Het is mogelijk, met jullie goedkeuring dat ik contact opneem met de leerkracht van jullie kind of de Ib-er van school.

Methodes die ik gebruik:

  • Mindset
  • Gedachtekracht
  • Talentgericht coachen.
  • Oplossingsgericht coachen/ helpende gedachten
  • Rouw en verlies bij kinderen