Rouw en verlies bij kinderen en jongeren

Wanneer een dierbaar persoon in jullie gezin of naaste omgeving ernstig ziek is of overlijdt zorgt dit voor verdriet, pijn, boosheid, angst en het brengt je uit je evenwicht.

Het liefst zou je willen dat je je kind kan beschermen tegen dit verdriet en deze pijn, maar dit kan helaas niet altijd. Daarnaast is het goed om, afhankelijk van leeftijd en situatie, je kind te betrekken bij de ziekte of het rouwproces en daarbij te kijken op welke manier je dat zo goed mogelijk begeleidt. Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en eerlijkheid. Soms ben je als ouder niet in staat deze ingrijpende situatie op te vangen doordat je zelf een te groot verdriet ervaart. Ook is het voor een kind heel moeilijk zijn/ haar verdriet te tonen, omdat het ziet dat er al zoveel verdriet is. een kind wil zijn/ haar ouders en gezinsleden sparen en uit vaak niet of nauwelijks zijn verdriet. 

Op tijd begeleiding zoeken kan voorkomen dat een kind/ jongere vastloopt in zijn emotie en ontwikkeling.

Een Chinees gezegde:

We kunnen niet voorkomen dat de vogels
van verdriet laag overvliegen, maar we kunnen wel voorkomen
dat ze nestjes maken in je haar
.

Kinderen en jongeren rouwen op een andere manier dan volwassenen. Ze kiezen hun eigen tempo, momenten en manieren om bezig te zijn met het verdriet of verlies. Het verdriet komt en gaat en bij kinderen en soms is er zelfs gewoon ruimte voor plezier.

Bij meer dan de helft van alle kinderen en jongeren verloopt het rouwproces probleemloos en is er voldoende veerkracht bij het kind en zijn naaste omgeving om met vallen en opstaan door te gaan met het leven. Maar jullie leven is enorm veranderd, terwijl jullie omgeving verder gaat. Hier ontstaat gevoel van eenzaamheid en onbegrip. Draaglast en draagkracht kunnen uit balans raken en soms is een kind of ouder dan (even) niet in staat zelf verder te kunnen.

Hi Five begeleidt kinderen en jongeren bij het verwerken en omgaan met ziekte, verlies en rouw. In een fijne veilige omgeving waar ruimte is voor verdriet, proberen we woorden te geven aan alle emoties die er kunnen zijn.We kijken samen waar de grootste zorg ligt en op welke manier jullie kind het beste geholpen is. Om vervolgens vanuit zijn/ haar eigen veerkracht weer verder te kunnen.

Hi Five geeft naast individuele begeleiding ook groepsbijeenkomsten. Uit ervaring is gebleken dat lotgenotencontact fijn is omdat iemand die hetzelfde heeft meegemaakt als jij je als geen ander begrijpt…vaak zonder woorden.